List of Artists

66 data hits.

No. Artist Year of birth and death
1 Arcangelo IANELLI 1922-2009
2 Shintaro IBA 1936-
3 Yasuko IBA 1967-
4 Tatsuo ICHIEN 1948-
5 Arinori ICHIHARA 1910-2010
6 Akira IDA 1945-
7 Shoichi IDA 1941-2006
8 Yoshikuni IIDA 1923-2006
9 Jiro IITSUKA 1957-
10 Kyo IKEBE 1937-
11 Masuo IKEDA 1934-1997
12 Ryoji IKEDA 1947-
13 Tatsuo IKEDA 1928-2020
14 Keiichi IKEMIZU 1937-
15 Leiko IKEMURA 1951-
16 Kanjiro IKESHIMA 1897-1980
17 Niyoko IKUTA 1953-
18 Norio IMAI 1946-
19 Shunsuke IMAI 1978-
20 Toshimitsu IMAI 1928-2002
21 Hajime IMAMURA 1957-
22 Teruhisa IMAMURA 1918-2004
23 Kumiko IMANAKA 1939-
24 Kunitada IMASHIRO 1916-2000
25 Jörg IMMENDORFF 1945-2007
26 Motonori INAGAKI 1971-
27 Takashi INAGAKI
28 Tomoo INAGAKI 1902-1980
29 Hisashi INDO 1925-2009
30 Genichiro INOKUMA 1902-1993
31 Bukichi INOUE 1930-1997
32 Masayuki INOUE 1957-
33 Yuichi INOUE 1916-1985
34 Kenji INUMAKI 1943-
35 Yoshitaro ISAKA 1928-1970
36 Katsuhisa ISHIBASHI 1954-
37 Sadaya ISHIGAKI 1947-
38 Tomoaki ISHIHARA 1959-
39 Hisae ISHII 1963-
40 Shigeo ISHII 1933-1962
41 Mao ISHIKAWA 1953-
42 Ryuichi ISHIKAWA 1984-
43 Toyonobu ISHIKAWA 1711-1785
44 Yukie ISHIKAWA 1961-
45 Yasuhiro ISHIMOTO 1921-2012
46 Miyako ISHIUCHI 1947-
47 Yukihisa ISOBE 1936-
48 Hidetoshi ISOMURA 1961-
49 Jun ITAMI 1937-2011
50 Benou ITO 1917-1992
51 Kosho ITO 1932-
52 Masando ITO 1905-1995
53 Takayasu ITO 1934-1985
54 Zon ITO 1971-
55 Naomi IWAKI 1969-
56 Reika IWAMI 1927-2021?
57 Takeji IWAMIYA 1920-1989
58 Tadasuke IWANAGA 1979-
59 Hajin IWASAKI 1917-2010
60 Eikichi IWATA 1929-1982
61 Kakutaro IWATA 1902-1999
62 Tsukasa IZUHARA 1953-
63 Keiji IZUMI 1973-
64 Shigeru IZUMI 1922-1995
65 Taro IZUMI 1976-
66 image:image