List of Artists

130 data hits.

No. Artist Year of birth and death
1 Ilya KABAKOV 1933-2023
2 Koichiro KAGA 1899-1988
3 Yusaku KAMEKURA 1915-1997
4 Satoshi KANAI 1951-
5 Kenichi KANAZAWA 1956-
6 Wassily KANDINSKY 1866-1944
7 Jun KANEKO 1942-
8 Matsumi KANEMITSU 1922-1992
9 Teppei KANEUJI 1978-
10 Seiko KANNO 1933-1988
11 Mitsuo KANO 1933-
12 Hitoshi KARASAWA 1950-
13 Clifton KARHU 1927-2007
14 Anthony CARO 1924-2013
15 H.A.KARUNARATNE 1929-
16 Etsutomu KASHIHARA 1941-
17 Tomoko KASHIKI 1982-
18 Masaji KASHIO 1933-
19 Mari KATAYAMA 1987-
20 Masahito KATAYAMA 1955-
21 Miyabi KATAYAMA 1965-
22 Tsubasa KATO 1984-
23 Izumi KATO 1969-
24 Mika KATO 1975-
25 Tadashi KATO 1926-2016
26 Yasu KATO 1907-1997
27 Hiroshi KATSURAGAWA 1924-2011
28 Minoru KAWABATA 1911-2001
29 Shigeyuki KAWACHI 1948-
30 Shigeo KAWADA 1941-
31 Tatsuo KAWAGUCHI 1940-
32 Kazui KAWAKAMI 1937-
33 Rikizo KAWAKAMI 1935-
34 Tadashi KAWAMATA 1953-
35 Yuzaburo KAWANISHI 1923-2014
36 Hideo KAWARA 1911-2005
37 On KAWARA 1933-2014
38 Akiko KAWARAI 1936-
39 Kiyoshi KAWASAKI 1932-2018
40 Kohroh KAWATA 1940-
41 Sachiko KAZAMA 1972-
42 Mike KELLEY 1954-2012
43 Ellsworth KELLY 1923-2015
44 Kenshi 1946-
45 Alain KERVERN 1945-
46 Samnang KHVAY 1982-
47 Yoshiro KIDO 1941-2015
48 Sho KIDOKORO 1934-1988
49 Anselm KIEFER 1945-
50 Edward KIENHOLZ 1927-1994
51 Nancy Reddin KIENHOLZ 1943-2019
52 Mokuma KIKUHATA 1935-2020
53 Sunny KIM 1968-
54 Beom KIM 1963-
55 Chuta KIMURA 1917-1987
56 Hideki KIMURA 1948-
57 Hiroshi KIMURA 1952-
58 Kentaro KIMURA 1928-2019
59 Kosuke KIMURA 1936-
60 Yuki KIMURA 1971-
61 Phillip KING 1934-2021
62 Shoko KINGETSU 1942-
63 Kazuyo KINOSHITA 1939-1994
64 Shin KINOSHITA 1929-2001
65 Maoya KISHI 1986-
66 Yoshihiro KISHIMOTO 1968-
67 Nobutoshi KISHINAKA 1954-
68 Katsumi KITADA 1955-
69 Kenji KITAGAWA 1952-
70 Tamiji KITAGAWA 1894-1989
71 Haruyoshi KITAMURA 1915-2001
72 Ken KITANO 1968-
73 Masanobu KITAO 1716-1816
74 Shigemasa KITAO 1739-1820
75 Fumio KITAOKA 1918-2007
76 Yoshihisa KITATSUJI 1948-
77 Yoshio KITAYAMA 1948-
78 Kengo KITO 1977-
79 Taiji KIYOKAWA 1919-2000
80 Kyubei KIYOMIZU 1922-2006
81 Masahiro KIYOMIZU 1954-
82 Noriko KIYOTSUKA 1940-
83 Astrid KLEIN 1951-
84 Emily Kame KNGWARREYE 1910頃-1996
85 Imi KNOEBEL 1940-
86 Alison KNOWLES 1933-
87 Yosuke KOBASHI 1980-
88 Keisei KOBAYASHI 1944-
89 Kiyoko KOBAYASHI 1947-
90 Masakazu KOBAYASHI 1944-2004
91 Takanobu KOBAYASHI 1960-
92 Tsunekichi(Kogaku) KOBAYASHI 1932-2017
93 Yukio KODAMA 1916-1992
94 John Franklin KOENIG 1924-2008
95 AD:Yusaku KAMEKURA / Photo:Osamu HAYASAKI 1915/1933-1997/1993
96 Nobuko KOIKE 1937-
97 Kiyoshi KOISHI 1908-1957
98 Ryohei KOISO 1903-1988
99 Meiro KOIZUMI 1976-
100 Osamu KOKUFU 1970-2014
101 Tetsuro KOMAI 1920-1976
102 Gentaro KOMAKI 1906-1989
103 Akira KOMOTO 1935-2017
104 Tatsuo KONDO 1933-2019
105 Toshiyuki KONISHI 1980-
106 Takashi KONO 1906-1999
107 Susumu KOSHIMIZU 1944-
108 Joseph KOSUTH 1945-
109 Satoshi KOYAMA 1953-
110 Shunman KUBO 1757-1820
111 Shigeko KUBOTA 1937-2015
112 Tetsumi KUDO 1935-1990
113 Junkichi KUMAKURA 1920-1985
114 Yasuo KUNIYOSHI 1889-1953
115 Shiro KURAMATA 1934-1991
116 Sakiko KURITA 1972-
117 Aki KURODA 1944-
118 Sadao KUROGI 1908-1984
119 Hiroshi KUROKAWA 1953-
120 Hirotake KUROKAWA 1952-
121 Akira KUROSAKI 1937-2019
122 Tetsuo KUSAMA 1946-
123 Yayoi KUSAMA 1929-
124 Moriyuki KUWABARA 1942-
125 Tadaaki KUWAYAMA 1932-2023
126 Kenji KUZE 1945-2020
127 Duck-Jun KWAK 1937-
128 Kazuko KOIKE 1936-
129 Katsuo TACHI 1964-2009
130 Kenneth WHITE 1936-