List of Artists

97 data hits.

No. Artist Year of birth and death
1 Liuming MA 1969-
2 Manabu MABE 1924-1997
3 Kumi MACHIDA 1970-
4 George MACIUNAS 1931-1978
5 Saori AKUTAGAWA(MADOKORO) 1924-1966
6 Josaku MAEDA 1926-2007
7 Morikazu MAEDA 1932-2007
8 Toshiro MAEDA 1904-1990
9 Tsuyoshi MAEKAWA 1936-
10 Tadashi MAEYAMA 1944-
11 Naomi MAKI 1926-2007
12 Haku MAKI 1924-2000
13 Mark MANDERS 1968-
14 Piero MANZONI 1933-1963
15 Giacomo MANZÙ 1908-1991
16 Brice MARDEN 1938-2023
17 Enzo MARI 1932-2020
18 Walter DE MARIA 1935-2013
19 Marino MARINI 1901-1980
20 Agnes MARTIN 1912-2004
21 Fred MARTIN 1927-
22 Naofumi MARUYAMA 1964-
23 Takashi MASAKI 1971-2004
24 Masatoshi MASANOBU 1911-1995
25 Georges MATHIEU 1921-2012
26 Taiji MATSUE 1963-
27 Chie MATSUI 1960-
28 Akira MATSUMOTO 1936-2020
29 Hideo MATSUMOTO 1951-
30 Kaoru MATSUMOTO 1952-
31 Yoko MATSUMOTO 1936-
32 Kazuya MATSUNAGA 1977-
33 Fujiyo MATSUO 1968-
34 Takesada MATSUTANI 1937-
35 Bruce McLEAN 1944-
36 Fausto MELOTTI 1901-1986
37 Jean MESSAGIE 1920-1999
38 Henri MICHAUX 1899-1984
39 Boris MIKHAILOV 1938-
40 Tomio MIKI 1938-1978
41 George Bures MILLER 1960-
42 Keiko MINAMI 1911-2004
43 Shimon MINAMIKAWA 1972-
44 Kozo MIO 1924-2000
45 Joan MIRÓ 1893-1983
46 Sei MISAKA 1949-
47 Kimiyo MISHIMA 1932-
48 Joan MITCHELL 1925-1992
49 Jun MITSUHASHI 1954-
50 Kageo MIURA 1916-2015
51 Mitsuko MIWA 1958-
52 Futoshi MIYAGI 1981-
53 Ryuji MIYAMOTO 1947-
54 Aiko MIYANAGA 1974-
55 Rikichi MIYANAGA 1935-
56 Tokio MIYASHITA 1930-
57 [Photographed by Kunio MIYATA] 1935-1984
58 Aiko MIYAWAKI 1929-2014
59 Toyoharu MIYAZAKI 1946-
60 Isao MIZUTANI 1922-2005
61 Sosho MOCHIDA 1934-
62 Hisayuki MOGAMI 1936-2018
63 Roger MONTANÉ 1916-2002
64 Seung Keun MOON 1947-1982
65 Henry MOORE 1898-1986
66 Giorgio MORANDI 1890-1964
67 Junichi MORI 1965-
68 Chihiro MORI 1978-
69 Takehiko MORI 1920-2010
70 Hirokazu MORIGUCHI 1930-2011
71 Iwao MORIMOTO 1930-
72 Yasumasa MORIMURA 1951-
73 Hiroaki MORINO 1934-
74 Kansuke MORIOKA 1941-
75 Shiryu MORITA 1912-1998
76 Tadashi MORIYA 1912-2003
77 Daido MORIYAMA 1938-
78 Robert MORRIS 1931-2018
79 Sadamasa MOTONAGA 1922-2011
80 Bushiro MORI 1923-2004
81 Josef MÜLLER-BROCKMANN 1914-1996
82 Ryokichi MUKAI 1918-2010
83 Shuji MUKAI 1940-
84 Christian Philipp MÜLLER 1957-
85 Matt MULLICAN 1951-
86 Vik MUNIZ 1961-
87 Akira MURAKAMI 1949-
88 Saburo MURAKAMI 1925-1996
89 Takashi MURAKAMI 1962-
90 Tomoharu MURAKAMI 1938-
91 Saburo MURAOKA 1928-2013
92 Kyoko MURASE 1963-
93 Paul McCARTHY 1945-
94 Michio HORIKAWA 1946-
95 Motoyuki SHITAMICHI 1978-
96 Mr. 1969-
97 Mutsuo TAKAHASHI 1937-