List of Artists

124 data hits.

No. Artist Year of birth and death
1 Yuzo SAEKI 1898-1928
2 Bruno SAETTI 1902-1984
3 Koji SAGAWA 1955-
4 Niki de SAINT PHALLE 1930-2002
5 Takako SAITO 1929-
6 Satoshi SAITO 1936-2013
7 Shinjo SAITO 1917-2019
8 Syuntoku SAITO 1948-
9 Yoshishige SAITO 1904-2001
10 Chiyuki SAKAGAMI 1961-2017
11 Minoru SAKAGUCHI 1910-
12 Ken SAKAKI 1936-2010
13 Natsuko SAKAMOTO 1983-
14 Seiichi SAKURADA 1910-1999
15 Sadao SAKURAI 1951-
16 Anri SALA 1974-
17 Karin SANDER 1957-
18 Masumi SANO 1936-
19 Nui SANO 1932-2023
20 Kihei SASAJIMA 1906-1993
21 Naruaki SASAKI
22 Shiro SASAKI 1931-
23 Aki SASAMOTO 1980-
24 Asahi SATO 1932-
25 Churyo SATO 1912-2011
26 Hiroshi SATO 1923-
27 Katsuhisa SATO 1973-
28 Kunio SATO 1922-2006
29 Nobuo SATO 1926-2005
30 Antonio SAURA 1930-1998
31 Hiraki SAWA 1977-
32 Eiji SAWADA 1943-
33 Yoko SAWAI 1949-
34 Misako SAWAMURA 1923-2008
35 Gerard SCHNEIDER 1896-1986
36 William SCOTT 1913-1989
37 George SEGAL 1924-2000
38 Nobuo SEKINE 1942-2019
39 Seinosuke SEKINE 1929-2003
40 Yoshio SEKINE 1922-1989
41 Hiroshi SENJU 1958-
42 Jaroslav SERPAN 1922-1976
43 Richard SERRA 1939-2024
44 Cindy SHERMAN 1954-
45 Toshio SHIBATA 1949-
46 Eiichi SHIBUYA 1928-2011
47 Ayumi SHIGEMATSU 1958-
48 Goh SHIGI 1943-
49 Kojiro SHIKAMA 1941-
50
51 SHIMABUKU 1969-
52 Shizu SHIMADA 1923-2021
53 Shozo SHIMAMOTO 1928-2013
54 Akira SHIMIZU 1936-
55 Seiichi SHIMIZU 1946-2010
56 Seiji SHIMIZU 1928-2005
57 Osamu SHIMODA 1924-2000
58 Ryonosuke SHIMOMURA 1923-1998
59 Takumi SHINAGAWA 1908-2009
60 Susumu SHINGU 1937-
61 Morio SHINODA 1931-
62 Takeshi SHINOHARA 1951-
63 Ushio SHINOHARA 1932-
64 Kinichi SHINOMIYA 1938-
65 Kishin SHINOYAMA 1940-2024
66 Mieko(Chieko) SHIOMI 1938-
67 Chiharu SHIOTA 1972-
68 Fujiko SHIRAGA 1928-2015
69 Kazuo SHIRAGA 1924-2008
70 Yuko SHIRAISHI 1956-
71 Laurie SIMMONS 1949-
72 Adriena ŠIMOTOVÁ 1926-2014
73 Kiki SMITH 1954-
74 Robert SMITHSON 1938-1973
75 SO Jin-Sook 1950-
76 Takashi SOGA 1952-
77 Ah-Yoo SON 1949-2002
78 Kurt SONDERBORG 1923-2008
79 Keith SONNIER 1941-
80 Ettore SOTTSASS 1917-2007
81 Teppei SOUTOME 1980-
82 Daniel SPOERRI 1930-
83 Richard STANKIEWICZ 1922-1983
84 Mike and Doug STARN 1961/1961-
85 Frank STELLA 1936-2024
86 Thomas STRUTH 1954-
87 Anupam SUD 1944-
88 Kokuta SUDA 1906-1990
89 Yoshihiro SUDA 1969-
90 Masaki SUEMATSU 1908-1997
91 Kishio SUGA 1944-
92 Kumi SUGAI 1919-1996
93 Kenichi SUGANUMA 1954-
94 Sadao SUGAYA 1932-
95 Tadashi SUGIMATA 1914-1994
96 Hiroshi SUGIMOTO 1948-
97 Hiroshi SUGITO 1970-
98 Kohei SUGIURA 1932-
99 Ikkou SUGIURA 1946-
100 Yasuo SUMI 1925-2015
101 Masami SUMIYA 1936-
102 SUN Yuan and PENG Yu 1972/1974-
103 SUN Yuan 1972-
104 SUPERSTUDIO 1966-1978
105 Yukiko SUTO 1978-
106 Mark DI SUVERO 1933-
107 Naoki SUWA 1954-1990
108 Chikuhaku SUZUKI 1918-2020
109 Kanji SUZUKI 1921-2003
110 Osamu SUZUKI 1926-2001
111 Shozo SUZUKI 1946-
112 Tomoaki SUZUKI 1972-
113 TAN Swie-Hian 1943-
114 Józef SZAJNA 1922-2008
115 Ágnes SZÉPFALVI 1965-
116 Sakae OZAWA 1980-
117 Shigenaga NISHIMURA
118 Shigeru HASEGAWA 1963-
119 Shinji OGAWA 1959-
120 Shinya FUJIWARA 1944-
121 Shinzo HIGURASHI 1944-
122 Sofu TESHIGAWARA 1900-1979
123 Studio 65 1965-
124 Susumu KINOSHITA 1947-