List of Artists

103 data hits.

No. Artist Year of birth and death
1 TABAIMO 1975-
2 Yasukazu TABUCHI (Yasse TABUCHI) 1921-2009
3 Minami TADA 1924-2014
4 Gaku TAGADO 1926-1989
5 Kazuna TAGUCHI 1979-
6 Akirako TAHATA 1940-1969
7 Teruhisa TAJIMA 1949-
8 Hiroyuki TAJIMA 1911-1997
9 Mika TAJIMA 1975-
10 Shinkichi TAJIRI 1923-2009
11 Taeko TAKABE 1941-
12 Yoshio TAKAGI 1923-2001
13 Toshiya TAKAHAMA 1966-
14 Yoichi TAKAHARA 1944-
15 Go TAKAHASHI 1921-1991
16 Hisachika TAKAHASHI 1940-
17 Junko TAKAHASHI 1927-2010
18 Rikio TAKAHASHI 1917-1998
19 Shinichi TAKAHASHI 1917-1986
20 Shu TAKAHASHI 1951-
21 Shu TAKAHASHI 1930-
22 Jiro TAKAMATSU 1936-1998
23 Toshio TAKAMORI 1947-
24 Ryudai TAKANO 1963-
25 Shiro TAKATANI 1963-
26 Noboru TAKAYAMA 1944-
27 Eri TAKAYANAGI 1962-
28 Yutaka TAKAYANAGI 1941-
29 Takeo TAKEI 1894-1983
30 Nobuaki TAKEKAWA 1977-
31 Toru TAKEMITSU 1930-1996
32 Kei TAKEMURA 1975-
33 Yuji TAKEOKA 1946-
34 Koichi TAKEUCHI 1941-
35 Kazuyuki TAKEZAKI 1976-
36 Shuzo TAKIGUCHI 1903-1979
37 Haruo TAKINO 1944-
38 Kyoji TAKUBO 1949-
39 Shinichi TAMAGAWA 1954-
40 Chuichi TAMAI 1910-1995
41 Yoshikatsu TAMEKANE 1959-
42 Fumio TAMURA 1941-
43 Fiona TAN 1966-
44 Kazuro TANABE 1937-
45 Koji TANADA 1968-
46 Atsuko TANAKA 1932-2005
47 Ikko TANAKA 1930-2002
48 Isao TANAKA 1944-
49 Koki TANAKA 1975-
50 Ryohei TANAKA 1933-
51 Shintaro TANAKA 1940-2019
52 Takashi TANAKA 1948-
53 Tanzo TANAKA 1918-2011
54 Tazuko TANAKA 1913-2015
55 Toshiyuki TANAKA 1928-2006
56 Suehiro TANEMURA 1933-2004
57 Koichi TANIKAWA 1938-2024
58 Shigeru TANIGUCHI 1948-
59 Natsuko TANIHARA 1989-
60 Antoni TAPIES 1923-2012
61 Kakuzo TATEHATA 1919-2006
62 Shiro TATSUMI 1938-2003
63 Toeko TATSUNO 1950-2014
64 Yoko TERAUCHI 1954-
65 Constantin TERECHKOVITCH 1902-1978
66 TEST Author1 -1950年
67 Aiko TEZUKA 1976-
68 Thavorn KO-UDOMVIT 1956-
69 THE PLAY, etc.
70 LONG Thien-Shih 1946-
71 Tiger TATEISHI (Koichi・Taigaa) 1941-1998
72 Wolfgang TILLMANS 1968-
73 Jean TINGUELY 1925-1991
74 Gérard TITUS-CARMEL 1942-
75 Mark TOBEY 1890-1976
76 Theo TOBIASSE 1927-2012
77 Junko TOCHIGI 1932-
78 Yukihiko TOKITA 1933-
79 Shomei TOMATSU 1930-2012
80 Fumio TOMITA 1934-
81 Kojin TONEYAMA 1921-1994
82 Tadashi TONOSHIKI 1942-1992
83 Roland TOPOR 1938-1997
84 Niele TORONI 1937-
85 Shigeo TOYA 1947-
86 Tomonori TOYOFUKU 1925-2019
87 Hironao TOYOSHIMA 1933-2013
88 Yutaka TOYOTA 1931-
89 Masahiko TSUBOTA 1947-
90 Reiichi TSUCHIYA 1946-
91 Miyuki TSUGAMI 1973-
92 Tetsu TSUKAMOTO 1901-1980
93 Munkhjin TSULTEMIN 1953-
94 Hiroshi TSURUOKA 1941-
95 Masao TSURUOKA 1907-1979
96 Kenji TSURUTA 1949-
97 Waichi TSUTAKA 1911-1995
98 Pei-Shih TU 1981-
99 Oscar TUAZON 1975-
100 Richard TUTTLE 1941-
101 Luc TUYMANS 1958-
102 Cy TWOMBLY 1928-2011
103 Yuko TAKADA KELLER 1958-